Om du inte har erkänt Jesus Kristus som Herre med munnen och tror i ditt hjärta att han dog FÖR DIG och uppstod från de döda för att rädda dig, då är Jesus inte Herre över ditt liv och du är ännu inte frälst, men inga bekymmer du kan göra honom Herre i ditt liv idag och njuta av den överflödande liv Han ger till dem som litar på honom.




Frälsningsbönen

Säg denna enkla bön med hela ditt hjärta "himmelske Fader, jag kommer till dig i Herren Jesu Kristi namn. Låt Jesu blod tvätta mig ren från alla mina synder. Jag tror med mitt hjärta att Jesus är min Herre och Frälsare och jag erkänner honom som Herre över mitt liv. jag tror att Gud har uppväckt honom från de döda för att ge mig ett nytt liv. Tack Herre ". Jag är nu på nytt född ! ett barn till den Högste Guden! Jag är frälst! AMEN



Romarbrevet 10:9-11 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger:Ingen som tror på honom skall stå där med skam.


 If you have not confessed the Lordship of Jesus Christ with your mouth and believing in your heart that He died FOR YOU and rose from the dead to save you, then Jesus is not Lord over your life and you are not yet saved but no worries you can make Him the Lord of your life today and enjoy the abundant life He gives to those who trust in Him.

                                                                             Salvation Prayer

Say this simple prayer with your whole heart " Heavenly Father, I come to You in the Name Of the Lord Jesus Christ.Let the blood of Jesus wash me clean from all my sins. I believe with my heart that Jesus is my Lord and Saviour and I boldly confess His Lordship over my life. I believe that God raised Him from the dead to give me a new life. Thank you Lord". I am now reborn ! a child of the Almighty God! I am saved! AMEN


Romans 10:9-11  "because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.  For the Scripture says, "Everyone who believes in him will not be put to shame."





 Let Us Hear From You

    Bad du precis denna bön? hör gärna av dig, Gud välsignar dig!

                                                                If you pray this prayer? please get in touch, God bless you!